İK UYGULAMALARIMIZ

 
 
A | a
title

İK UYGULAMALARIMIZ

İşe Alım

Gemlik Gübre Sanayi A.Ş. olarak en değerli yatırımımızın insan kaynağımız olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple işe alma stratejimiz, geçici yerleştirme ve çözümler yerine kalıcı, uzun süreli çalışanların işe alınmasına odaklanmaktadır. Her pozisyon için doğru adayın işe alınmasının ve o adaya yapılacak yatırımın bize uzun vadede daha çok fayda sağladığına içtenlikle inanıyoruz.

Çalışma Koşulları ve İşe Alma Şartları

Gemlik Gübre, çalışanlar arasında eşitlik ve şeffaf ilişkiler kurulmasını sağlayan, tüm farklılıkları kapsayan uyumlu ve bir arada çalışma ortamı yaratan koşulları inşa edecek ilke ve koşullar ile işe alım ve çalışma süreçlerini yürütmektedir. Bu amaçla:

ü "Doğru İşe Doğru Kişi" ilkesi doğrultusunda işe alım koşullarını belirlemiştir. Bu ilke ve ayrımcılık karşıtı çalışma ortamı, fırsat eşitliği ilkesi ile desteklenmektedir.

ü İşe alım süreçlerinde işin kapsamını, çalışma koşullarını, aranan nitelikleri, çalışma süresi ve işin organizasyonun net ve anlaşılır tanımını yaparak işe alım gerçekleştirir,

ü Adaylarla tarafsız ve prosedürlere, politikalara uygun, şeffaf ve etik görüşmeler yapılır,

ü İşe alım süreci kişisel verilerin korunması ve gizlilik ilke ve standartları kapsamında yürütülür ve sonuçlandırılır.

ü İnsan kaynakları politikasının da temel unsurlarından olan, çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin korunması önemli ve önceliklidir.

ü Gemlik Gübre işe alım ve çalışma koşulları içinde, ayrımcılık yapmama ilkesini benimsemiştir ve her koşulda uygular,

ü Çalışma alanlarındaki farklı inanç, düşünce ve görüşe sahip kişilerin uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlayacak çalışma ortamını yaratacak çalışma ve faaliyetleri gerçekleştirir,

ü Ayrımcılığın, şiddetin, taciz veya suiistimalin hiçbir türüne müsaade edilmez ve tolerans gösterilmez.

ü Sosyal uygunluk temelini geliştirmek için çalışanlara, özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirmeler yapılır,

ü Güvenliği çalışanlar ve çalışma koşulları için kilit unsur olarak görür. Bu doğrultuda, güvenlik ve sağlıklı çalışma koşulları için gerekli önlemleri alır.

ü Çalışma saatleri ve ücretlendirme, fazla mesai yasalara göre belirlenir.

ü İlgili haklar, tazminat, ek ödemeler kanunlar çerçevesinde belirlenen yönetmeliklere uygun olarak düzenlenir.


Ayrımcılık Yapmama ve Eşit Fırsat

Gemlik Gübre, İnsan Kaynakları Politikası’ nın sosyal sorumluluk ilke ve hedeflerinde,  vizyon, misyon, ilke ve değerlerinde taahhüt edildiği gibi, gerçekleştirmiş olduğu ve gerçekleştireceği Projelerin tüm fazlarında, istihdam süreci fırsat eşitliği ve adalet ilkesine dayanarak yürütülecek işe alım, tazminat, ücretler, yan haklar, eğitim, terfi, işten çıkarma veya emeklilik ve disipline erişimi içeren tüm konularda ayrımcılık karşıtı çalışma ortamını ve fırsat eşitliğini sağlayacaktır.


Eğitim

Çalışanların eğitim ve geliştirme faaliyetleri, kişinin şirkete, departmanına ve işine uyumunun sağlanması ve kişinin ihtiyaç duyabileceği konular hakkında bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen oryantasyon programı ile başlamaktadır.

Her pozisyon için belirlenmiş olan eğitimler belirlenerek İnsan Kaynakları Departmanı’na bildirilmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından yapılan eğitim planlanması çerçevesinde, çalışanların görevlerini getirdiği yetkinlik bazlı eğitimler (Dış eğitim – İç eğitim) olarak teknik ve mesleki eğitimler gerçekleştirilmektedir.

Staj olanakları

Fabrikamızda her yıl Yaz döneminde Lise ve Üniversite, Kış döneminde Lise olmak üzere her iki dönemde fabrikamıza kontenjan sınırı dahilinde stajyer öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerin okulda edindikleri teorik bilgi ve becerilerini gerçek iş yaşamında pratiğe dökme imkânı sağlanmaktadır.