Üretim Tesislerimiz ve Kapasiteleri

 
 
A | a


Amonyak   (% 100 konsantrasyonda)  363.000 ton/yıl
 Nitrik Asit  (% 100 konsantrasyonda) 363.000 ton/yıl
 CAN % 26 594 000 ton/yıl
 CAN % 27 572 000 ton/yıl
 AN % 33 468 000 ton/yıl
 AN % 34 441 000 ton/yıl