ÜRE %46 N

 

Etiket

Tescil Belgesi

ÜRE %46 N

 
title
Üre gübresi beyaz renkli, kokusuz, suda kolay çözülebilen ,
100kg.’ında 46 kg. Azot içeren bir gübredir.
Üre gübresi kimyasal gübreler içerisinde en yüksek düzeyde Azot içeren gübredir.
Tarımsal değeri yüksektir.
Bitkilere, bitki besin maddesi kaynağı olarak doğrudan etki gösterip nitelikli ve
bol ürün alınmasını sağlar.
Tarımsal aletlerde daha az paslandırıcı etki yapar.
Birim Azot yönünden daha ucuza mal olan bir gübredir.
Üre gübresi çeşitli şekillerde toprağa uygulandığı gibi sulama suyu içerisinde 
yada püskürtülerek de başarılı bir şekilde uygulanabilir.


İÇERİĞİNDEKİ AZOT ;
Üre gübresi toprakta çok çabuk çözünebildiğinden ihtiva ettiği Azottan bitkiler
çok çabuk faydalanırlar.
Bitki boyunun uzamasında etkilidir.
Bitkinin dane ve meyve verimini arttırır.
Bitkinin kök gelişiminde etkilidir.
Bitkilerde Azot eksikliğinde bitkinin büyümesi gerilerken, bitkinin kök gelişimi
İnce olur. Ayrıca bitkinin alt yapraklarında sararmalar oluşur. Sürekli Azot eksikliklerinde yapraklar kahverengi bir renk alır ve ölür.
Üre gübresi kullanımda bitkiler içindeki Azotu hemen kullandıklarından, 
Azot ihtiyacı sürekli karşılanmaz. Bunun için gerekli Azot’un karşılanması için 
gübreleme yada üst gübresi olarak diğer nitratlı gübreler kullanılmalıdır.
Örneğin; CAN%26N yada AN%33N.

DEPOLAMA
Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği 
En fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar
Kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
Amonyum Nitrat gübreleri ve diğer kompoze gübre çeşitleri ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.