DAP 18-46-0

 

Tescil Belgesi

Etiket

DAP 18-46-0

 
title
Diamonyum Fosfat (DAP) Fosfor ve Azot gibi iki önemli bitki besin elementini bir arada kapsayan KOMPOZE bir gübredir.
100 kg içerisinde 18 kg Azota karşılık 46 kg Fosforpentaoksit (P205) bulunmaktadır. Bu sebeple daha ziyade Fosforlu bir gübre olarak kullanılmaktadır. 
İçerdiği Fosforun %90’ından fazlası suda eriyebildiğinden, toprağa verildikten hemen sonra gerekli rutubeti bulunca içeriğindeki Fosfor ve Azottan bitkiler hemen yararlanabilir.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT ;
Bitkilerin erken olgunluğa erişmesini sağlar.
Bitkilerin döllenme organlarının tam olarak gelişmesini sağlar.
Bitkilerin kök gelişimini sağlar.
Bitkilerin metabolik etkinliğini arttırır.
Fosfor eksikliğinde bitkinin büyümesi geriler ve bitki koyu yeşil bir renk gösterir.
Kimi bitkilerde Fosfor noksanlığında yapraklarda mor ve bronz bir renk görünür.
Bitkiler Fosfor’un tamamına yakın bir bölümünü gelişmelerinin ilk dönemlerinde alır ve bunu çeşitli organlarında biriktirirler. Gelişmenin sonuna doğu Fosfor tohuma veya meyveye aktarılarak orada biriktirilmektedir.
Dap’ın Fosfor ihtiyacı olan bitkiye uygulanmasından sonra bitkinin eksik kalan azot ihtiyacı diğer gübrelerden tamamlanmalıdır. Örneğin CAN%26 yada AN%33.

DEPOLAMA
Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliği 
en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasını keserek ızgaralar
kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
Kuru ve iyi havalandırılması iyi depolarda saklayın.
Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
Isı ile fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direk gün ışığından uzak tutun.
Gübreyi nemli ortamda bulundurmayın.
Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı olduğunu ve nem oranının fazla olduğu bölgelerde, gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
Uzun süre kullanımlarda eldiven kullanın.
Üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.