KOMPOZE 15-15-15+(11S)

 

Etiket

Tescil Belgesi

KOMPOZE 15-15-15+(11S)

 
title
KOMPOZE NPK (15-15-15 )
NPK gübresi Azot, Fosfor ve Potasyum gibi üç önemli bitki besin elementini bir arada bulunduran gübre çeşididir.
Bu gübrenin 100 kg.ında  15 kg. saf azot, 15 kg. fosforpentaoksit (P2O5) ve 15 kg. potasyum oksit (K2O) mevcuttur.
Bu gübre potasyum ihtiyacı olan topraklarda kullanılmalıdır. Potasyum yönünden zengin topraklarda 15.15.15 gübresi yerine diğer kompoze gübreler kullanılmalıdır.

İÇERİĞİNDEKİ AZOT, FOSFOR VE POTASYUM;
Zeytin, incir, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, patates başta olmak üzere bütün  meyve ve sebze yetiştiriciliğinde tercih edilen bir gübredir.
Potasyumca zayıf olan topraklar ile potasyum ihtiyacı olan bitkilerin yetiştirileceği topraklarda kullanılır.
Taban gübresi olarak ekim, dikimle birlikte ya da öncesinde, tohum veya kök derinliğine uygulanmalıdır. 
Serpme olarak verilecekse pullukla toprak altına getirilmesi gerekir.

DEPOLAMA
Isı ve yangın kaynaklarından uzak tutun.
Paketlenmiş gübreleri kümeler halinde istifleyin. İstiflerken sıra yüksekliğinin en fazla 15 çuval olmasına, çuvalların zeminle temasının kesecek ızgaralar kullanmaya özen gösterin ve aralarda en az 1 metre mesafe bırakın.
Kuru ve havalandırması iyi olan depolarda saklayın.
Depo bölgesinde sigara içmeyin, ateş kullanmayın.
Isı ile meydana gelebilecek fiziksel bozulmaları önlemek için gübreyi direkt gün ışığından uzak tutun.
Gübreyi nemli ortamlarda bulundurmayın
Özellikle gece ve gündüz sıcaklıklarının farklı, nem oranının fazla olduğu bölgelerde gübrelerin depolandığı yerlerin kapılarının kapalı olmasına özen gösterin.
Gübrenin elle uzun süre temas edeceği durumlarda eldiven kullanın.
Üre gübresi ile aynı kapalı ortamda kesinlikle stoklamayın.