Gemlik Gübre Ziyaretlerimiz

 

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. olarak, kurulum aşamasındaki Üre Gübresi tesisimiz için 2021 yılında başladığımız paydaş ziyaretlerimiz devam etmektedir. Ziyaret ettiğimiz paydaşlarımız arasında Bursa Valiliği, Gemlik Belediyesi, Gemlik Kaymakamlığı, Gemport, Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (BUSEB), Gümrük Müdürlüğü, Bursa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, yerel basın temsilcileri ve yakın çevremizdeki muhtarlıklar yer almaktadır. Görüşmelerde sadece yeni kurulacak tesisimiz değil aynı zamanda şirketimiz hakkındaki güncel konuları ve kendilerinden gelen geri bildirimleri de değerlendirdik. Paydaşlarımızdan gelen geri bildirimleri bu ziyaretler sırasında aldığımız gibi, internet sitemiz üzerinden ve dağıttığımız broşürlerde yer alan telefon numaralarından da almaktayız.

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. olarak paydaşlarımızla buluşmalarımızı devam ettireceğiz.

Urea Fertilizer Project stakeholder visits which was started at 2021, continue. In these visits we informed our stakeholders about our project. Visited parties can be listed as Bursa Governorship, Gemlik Municipality, Gemlik District Governorate, Gemport, Bursa Free Zone Founder and Operator Inc., (BUSEB), Customs Directorate, Bursa Governorship Provincial Disaster Emergency Directorate, local press representatives, and mukhtar (the elected head of a village or of a neighborhood within a town or city).

During the meetings, we evaluated not only our new urea project, but also the current issues about our company and the feedback from them. We receive feedbacks from our stakeholders during these visits, as well as via our company website and phone numbers on the brochures we distribute.

As Gemlik Fertilizer, we will continue to meet with our stakeholders frequently.


Bursa Valiliği İl Afet Acil Durum Müdürlüğü- Bursa Governorship Provincial Disaster Emergency Directorate


Gemlik Kaymakamlığı- Gemlik District Governorate

 


Gemport


Gümrük Müdürlüğü- Customs Directorate


Bursa Valiliği- Bursa Governorship


Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşletici A.Ş (BUSEB)- Bursa Free Zone Founder and Operator Inc. (BUSEB)


Gemlik Belediyesi- Gemlik Municipality

 


Yerel basın temsilcileri - Local press representatives

 


Yakın çevremizdeki muhtarlıklar- Mukhtar