Bayilik onayınızın ardından 15 gün içerisinde aşağıda yer alan ilgili evrakların asıllarını şirketimize kargo yolu ile gönderilmesi gerekmektedir. 15 gün içerisinde gerekli evrakların şirketimize ulaşmaması durumunda değerlendirmeye alınan bayilik onayı iptal edilecektir.

Sözleşmeler 2 suret düzenlenmelidir. Her sayfanın sol tarafı imzalanmalı , en alt sayfaya imza ve kaşe olmalıdır.
 1. Kimyevi Gübre Bayilik Sözleşmesi (Sözleşmeyi bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)
 2. Kesin Süresiz Teminat Örneği (Teminat Örneğini bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)
 3. Kesin Teminat Mektubu Örneği (Teminat Mektubu bilgisayarınıza indirmek için tıklayın)
 4. Tonaj Tahsis Taahhütnamesi
 5. İmza Sirküleri
 6. Oda sicil kayıt sureti
 7. İkametgah belgesi (Şahıs ve Şirket ortakları için)
 8. Tasdikli ticaret sicil gazetesi sureti (Şirketler için)
 9. Vergi levhası fotokopisi
 10. Nüfus sureti (Şahıs için)
 11. Bayilik Sözleşmesi için gerekli olan damga vergisi ve mukavele karar pulu alıcılara aittir.
 12. Savcılıktan Sabıka kaydı (Şirket yöneticileri için )

Yukarıdaki şartları eksiksiz olarak tamamlayan bayi adayları şahsen veya posta yolu ile Şirketimize ulaştırdıkları takdirde bayilik başvuruları değerlendirmeye alınacaktır. Bayi adaylarından adaylığı kesinleştikten sonra zorunlu teminat mektupları istenecektir.

Detaylı Bilgi için +90 224 519 00 70 / 1449 veya 1583