İK HEDEFLERİMİZ

 
 
A | a

HEDEFLERİMİZ

 

*          Verimli insan gücünü şirkete yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini  sağlamak;

*          Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak.

*          Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak

*          Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak.

*          Davranışlarımızda ve çözümlerimizde sadeliği benimsemek. Verimlilik, sağduyu ve doğal olanı yapmak.

*          Geleneksel ve alışılmış çözümler dışında başka çözümler denemeye istekli olmak ve işimizde farklılık yaratmak.

*          Çalışanlarımızın memnuniyetini ve şirkete bağlılığını arttırmak

*          Çalışanlarımızdan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek.

*          İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak.